תולדות יהודי ברודי, ה'שמ"ד-תש"ג (1584 - 1943) (כרך ששי, ברודי, בסדרה: מימון הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לק

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
תולדות יהודי ברודי, ה'שמ"ד-תש"ג (1584 - 1943) (כרך ששי, ברודי, בסדרה: מימון הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמאים במלחמת העולם האחרונה)
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

For a reference: see the comment in Hebrew.

Community: