ספר זכרון קהילת ברזיב (בז'וזוב)

Author: 
לויטה, אברהם (ע')
Title: 
ספר זכרון קהילת ברזיב (בז'וזוב)
Publisher: 
יוצאי בז'וזוב והסביבה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1984
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: A Memorial to the Brzozow Community

Community: