Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Żydzi w Galicji i ich kultura/ Євреї у Галичині та їхня культура/ Die Juden in Galizien und ihre Kultur
Source published in: 
Skromak Elzbieta, Anna Garbacz, Marek Wiatrowicz (redakcja katalogu), Kultura Żydów Galicyjskich: ze zbiorow Muzeum Etnografii i Rzemiosa Artystycznego we Lwowie = Культура Галицьких євреїв: зі збірок Музею етнографії та художнього промислу у Львові = K
Publisher: 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,‎ ‪ Stalowa Wola, Muzeum Historyczne Miasta Gdanska, Gdansk, Mu
Publishing place: 
Lviv
Date: 
2006
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

[The Jews in Galicia and their culture]