די היסטאריקער פונעם יידישן טעאטער' [ההיסטוריונים של תיאטרון היידיש]

Author: 
הירשהויט, יחיאל
Publication title: 
די היסטאריקער פונעם יידישן טעאטער' [ההיסטוריונים של תיאטרון היידיש]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער, 7—38.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

Including a discussion about Ignacy Schiper (9, 23, 26-35, 38), references to Michael Weichert (16, 20), and mention of essays by Moshe Starkman, Jacob Mestel (13), and Meir Balaban (37).