W sprawie  pozewu Chanci Laji Fried  w m-ku Cho...

CAHJP Code: 
CD/376.06
Original name: 

W sprawie  pozewu Chanci Laji Fried  w m-ku Chorostków przeciw Herszowi Salzbergowi (kupiec) z m-ka Chorostków o oddanie posiadania realności i odwołania darowizny.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1921
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.353
Site collections: