Korespondencja w sprawie wyników rewizji prowad...

CAHJP Code: 
HM3/1415.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyników rewizji prowadzenia izraelickich ksiąg metrykalnych, dokonanych przez Starostwa w miastach Galicji. Zawiarają: wiadomości o zbadaniu ksiąg zaślubionych, prowadzonych przez rabinów we Lwowie i Krakowie; protokóły winników rewizji księg metrykalnych żydowskich dla okręgów Zniesienie, Szczerzec, Jaryczów z wykazem księg metrykalnych z wszystkich lat, odnoszących do tych gmin.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1908
Size: 
85
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.612
Site collections: