Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1414.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu na sprzedarz, należącej Gminie obligacji galicyjskiej pozyczki krajowej z 1893 r., wartośc której stanowi 4000 koron, powstalej z fundacji bł. p. Berischa Lifschitza na rzecz budowy łazni gminnej.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1908
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.562
Site collections: