Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg czł...

CAHJP Code: 
HM3/1412.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg członków Gminy żydowskiej w Zabłociu, dotyczących wymierzonych przez Przełożeństwo izraelickiej gminy wyznaniowej datków domiestykalnych. Zawierają wykaz nazwisk członków Przełożeństwa gminnego.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.198
Tags: 
Site collections: