Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na...

CAHJP Code: 
HM3/1411.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na prowadzenie ksiąg metrykalnych w Gorlice z dołączeniem rekursu, wniesionego przez rabina Barucha Halberstama, przeciw orzeszeniu zwierchności Starostwa, którym ukarano go na grzywne w 25 koron za nieprawidłowe prowadzenie księgi zaślubin. W sprawie: Wypisy z księgi zaślubin izraelitów w Gorlicach; Świadectwo śmierci Barucha Halberstama, rabina w Gorlicach (26.02.1906).

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1906
Size: 
169
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.132
Site collections: