Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminy żydowskiej w Wadowicach. Zawieraja protokoły posiedzeń Rady i komisji statutowej Gminy wyznaniowej w Wadowicach.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.118
Site collections: