Korespondencja w sprawie zażaleń rzezników na P...

CAHJP Code: 
HM3/1408.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń rzezników na Przełożeństwo izraelickiej gminy wyznaniowej w Skalie za pobieranie zawyszonych oplat od rzezi rytualnej.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1904
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.62
Site collections: