Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od członków gmin żydowskich przeciwko: przeprowadzonym wyborom, zawyszonym poborom domestykalnym i taksy pogrzebowej, naduzyc w prowadzeniu księg metrykalnych, zakazu zmiany imion i wypiekania macy bez konsensu w miastach Galicji: Nadwórna, Stary Sambor, Kołomyja, Lwów, Kraków, Stanisławów, Kolbuszowa, Chrzanów, Zabłotów, Kudryńce, Bolochów.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
114
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.432
Tags: 
Site collections: