Powiedomienia i sprawozdania o przyprowadzonych...

CAHJP Code: 
HM3/1404.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Powiedomienia i sprawozdania o przyprowadzonych wyborach w gminach żydowskich i o ukonstytuowaniu nowoobranych rad wyznaniowych z miast: Gorlice, Kuty, Chyrów, Ułaszkowce, Dynów, Załozce, Bochnia, Rozdół, Bolszowce, Borszczów, Wiśnicz, Rawa Ruska, Niemirów, Zaleszczyki, Lisko, Gwożdziec, Lesko, Jezierna, Podhajcy, Czortków, Przemyśl, Brzostek, Nadwórna, Komarno, Bukaczowce, Kudryńce, Chodorów, Toporów, Touste, Tarnoryda, Sambor.
W sprawie - zażalenia opozycji na przekroczenia statutu wyborczego;
Zawiedomenie Starostwa o zakazie gminom izraelickim w Dąbrowie, Szczucinie i w Żabiu pobierania oplat domiestykalnych; Wykaz nazwisk członków rady gminnej w Samborze.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
175
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.429
Site collections: