Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Żydowski klub towarzyski" w Borysławiu, z dołączeniem statutu. Zawierają uchwalę walnego zgromadzenia towarzystwa o jego rozwiązaniu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3680
Site collections: