Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia szynkarzy okręgu Rzeszowa, z dołączeniem statutu. Zawierają uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, przyjęte na walnym zgromadzeniu szynkarzy.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1911
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1653
Site collections: