Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sp...

CAHJP Code: 
HM3/1297.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sprawie zatwierdzenia statutów różnych stowarzyszeń, między innymi: "Zeire Zion" w Turce, "Ezra" w Tyśmienice, "Haszomer" i "Poale Syon" w Kołomyji, "Syon" w Horodence i "Szomrej Szabat" w Rohatynie (podanie rabina Dawida Spiegla).

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
185
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.108, д.83
Site collections: