Podanie założycieli dot. utworzenia stowarzysze...

CAHJP Code: 
HM2/9250.17
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Podanie założycieli dot. utworzenia stowarzyszenia "Safa Brura" w Uściu Zielonem.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.154
Site collections: