Arkusz ewidencyjny i wykazy z opinią członków z...

CAHJP Code: 
HM2/9250.11
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Arkusz ewidencyjny i wykazy z opinią członków zarządu oddziału stowarzyszenia "Histadruth Hacofim Brith Trumpeldor" w Baryszu.

Statut stowarzyszenia "Hacofim Brith Trumpeldor" w Buczaczu.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1935
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.94
Tags: 
Site collections: