Korespondencja ze stowarzyszeniem żydowskim "Ba...

CAHJP Code: 
CD/313.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja ze stowarzyszeniem żydowskim "Bar Kochba"  w Olesku dot. rejestracji, dzialałności i likwidacji;  statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1937
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.287
Tags: 
Site collections: