Korespondencja dot. wyborόw nowego wydziału Sto...

CAHJP Code: 
CD/312.02
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Korespondencja dot. wyborόw nowego wydziału Stowarzyszenia kupcόw żydowskich w  Monasterzyskach, z wykazem członkόw (1938).

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1938
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.246
Tags: 
Site collections: