Request for assistance from Israelite registration officers - Children's registration

Author: 
Starostwo Bohorodczany
Document Type: 
Letter
Date: 
May 14, 1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л.8
Original text: 

Starostwo Bohorodczany.

L: 13932/2.                                                       Bohorodczany, dnia 14. maja 1926. 

Do wszystkich rzymsko i gr. kat. Urzędów parafjalnych i Prowadzących metryki izraelskie w powiecie    

   Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oswiecenia Publicznego podejmuje w r.b. siłami nauczycieli szkół powszechnych spis dzieci 13. roczników. Spis taki jest niezbędny dla ustalenia liczby dzieci zmniejszonych roczników wojennych i powiększonych roczników powojennych.-     

 Może on tez mieć poważne znaczenie ogólno-administracyjne. Spis ma się odbyć w terminie pomiędzy 31. maja a 5 czerwca br.      

W związku z powyższem oznajmia Starostwo, że wyznaczeni komusarze spisowi zgłoszą się u P.T. z wykazem dzieci, w którym wpisać należy bez zwłoki z urzędu daty urodzenia tych dzieci.-     

 Do powyższego zechce P.T. ściśle się zastosować, w przeciwnym razie Urząd parafialny / Urząd metrykalny/ zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej konstrypcji.- 

 Starosta

Dr. Unger wr.

English translation: 

Starosty in Bohorodczany.

L: 13932/2.                                                       Bohorodczany, 14 May, 1926. 

All Catholic and Greco-Catholic Parish Offices and  Officers of the Israelite Registration in the district 

 This year, the Ministry of Religion and Public Enlightenment, with help of school teachers, will carry out a registration of children of the pre-school and school age. Such registration is necessary to establish the small number of children from the war years and the increased number from the period after the war.  This registrar will be of great administrative importance.  It must be carried out from the 31st of May until the 5th of June of the current year.  Therefore, the Starosty informs that the appointed registering commissars will report to the religious offices with a complete registration of children in which the children's dates of birth should be immediately written.      Please follow this order, otherwise the Parish Office or Registrar's Office will be obligated to cover the expenses of additional registration.    

   Starost

Dr. Unger wr.