Cheders in Bohorodczany, Lysiec, Solotvin, 1877 - letter

Document Type: 
Letter
Date: 
June 14, 1877
Archive: 
CAHJP, HM2/8994.2 - ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 146, оп. 51-в, д. 24, л. 1 и об.
Original text: 

29834

Wysokie c.k.Namiestnictwo!

 

Wskutek wysokiego  polecenia[?] z dnia 25 maja r.b. l. 23409 donoszę wysokiemu c.k. Namiestnictwu, że zaraz po otrzymaniu okólnika[?] z dnia 14. Stycznia 1877. l. 5766 poleciłem urzędom gminnym w miasteczkach Bohorodczany, Łysiec i Sołotwina, ażeby mi przedłożyły wykaz szkół pokątnych żydowskich tak zwanych Chajderów.

Po przedłozeniu rzeczowych wykazów  które załączam zarządziłem zbadanie stanu tych szkół przez c.k. urzędnika i z ramienia mojego w tym roku wysłanego. Rezultat tego sprawdzenia jest na wykazach uwidoczniony. We wszystkich trzech miasteczkach znachodzi się 30..... szkółek żydowskich czyli Chajderów  a mianowicie w Bohorodczanach ........10

W Łyścu ............. ...........7

W Sołotwinie .................13

 

Do chajderów tych uczęszcza wedle sporządzonych wykazów  ...........................349

dzieci po większej częsci od czterech do dziewieciu lat wieku.

Nauczyciele, czyli tak zwani belferzy z wyjątkiem dwóch w miasteczku Lyścu, którzy wykazali się dekretami kwalifikacyjnymi od przełożonych

gminy wyznaniowej, nie mają ani dekretów kwalifikacyi ani też pozwolenia od władz szkolnych do udzielania nauki.

Po zrewidowaniu i dokładnem obejrzeniu izb szkolnych widizałem się spowodowanym[?] dziesięć chajderów mianowicie

W Bohorodczanach    ...........................................1

W Łyścu ............................................................3

W Sołotwinie ......................................................6

Ze względów sanitarnych zamknąć zastawując[?] udzielającym naukę wolność tylko wtedy nauke udzielać jesli sie postarają  o odpowiednie lokale i wykażą się z dekretami kwalifikacyjnymi od przełozonuch gminy wyznaniowej lub władzy szkolnej.

We wszystkich chajderach wykładają belferzy tylko talmud i nieco ale bardzo pobieżnie naukę jezyka hebrajskiego, w jednej tylko szkole w Bohorodczanach udziela belfer naukę czytania i pisania po polsku i po niemiecku nieposiada jednak do tego ani kwalifikacyi ani pozwolenia władzy szkolnej , a chociaz lokal wtej szkółce jest dogodny, suchy i w sprzęta szkolne zaopatrzony, zakazałem dalszego udzielania nauki wtej szkółce jako bez prawnie istniejącej.

 

Bohorodczany dnia 14. Czerwca 1877.

CAHJP Card: 
Correspondence with the district authorities re...