Rewersy wydane przez kahał żydowski w m. Jarosł...

CAHJP Code: 
HM2/8457.13
Collection name: 
Документы римо-католических монастырей в Польше, Украине, Белоруссии и Литве (коллекция)
Original name: 

Rewersy wydane przez kahał żydowski w m. Jarosław.Inwentarz kolegium jezuickiego w Jarosławiu.

Date of item:

from: 
1693
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.140, оп.1, д.341