Dokumenty dot. założenia stowarzyszenia "Chewra...

CAHJP Code: 
HM2/8193.35
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Dokumenty dot. założenia stowarzyszenia "Chewra Kadischa i Chesed Schel Emes"

Date of item:

from: 
1910
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146 оп.25, д.3958