Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja ...

CAHJP Code: 
HM2/9439.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania, okólniki, wykazy, korespondencja i inne mat. dot. ucieknierów od pogromów w Południowo-zachodniej Rosji i emigracji do Ameryki przez miejscowości: Brody, Rudki, Złoczów, Tarnopol, Skała, Stanisławów, Podwołoczyska, Husiatyn, i in. Rysopisy zatrzymanych Żydów-emigrantów. Wykazy emigrantów z transportów XXI (78 rodzin), XXII (77 rodz.), XXIII (71 rodz) Wykazy wydalonych z kraju do Rosji Żydów w Kołomyji i Brodach. 2. Memorandum an die p.t. Hilfscomités für die vertriebenen russischen Juden in Wien.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
114
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7622