Korespondencja ze Starostwem w Złoczowie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/1283.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Złoczowie w sprawie zażaleń szechterów (rzezników) bydła i drobiu na zarząd gminy żydowskiej w m-ku Pomorzany dot. wysokości podatków gminnych.

Date of item:

from: 
1902
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.51-B, д.244