Materiały dot. mianowania na zastępcę rabina w ...

CAHJP Code: 
HM2/9118.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. mianowania na zastępcę rabina w Łyścu Izaaka Barona; zmiany statutów i prowadzenia wyborów w gminach żydowskich w Kosowie i Żurawnie.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
170
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.11, д.26