Korespondencja ze Starostwem Powiatowym żydaczo...

CAHJP Code: 
HM2/9114.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem Powiatowym żydaczowskim dot. zatwierdzenia statutu Żydowskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego "Tarbut" w Mikołajowie.Statut.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
18
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1186