Materiały dot. budowania szkoły w Zarzeczu. Wyk...

CAHJP Code: 
HM2/8888.13
Original name: 

Materiały dot. budowania szkoły w Zarzeczu. Wykaz członków Rady gminnej w Zarzeczu (są nazwiska żydowskie).

Date of item:

from: 
1925
Size: 
40
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. И.-Франковск, ф. 25 оп.1 д. 8