W sprawie powództwa filji Zivnosteńskiego Bank...

CAHJP Code: 
HM3/1113.18
Collection name: 
Sąd powiatowy w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie powództwa filji Zivnosteńskiego Banku w Krakowie przeciw Fischlowi Bitkowerowi (kupiec w Tyśmienice) o zapłacenie za pobrany kredyt w banku.

Date of item:

from: 
1913
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.231, оп.1, д.20