W sprawie powództwa Izraela Gebührera (rolnik w...

CAHJP Code: 
HM3/1112.21
Collection name: 
Sąd grodzki w Obiertynie
Original name: 

W sprawie powództwa Izraela Gebührera (rolnik w Czortowcu) przeciw D. Solowki (rolnik w Czortowcu) o dostarczenie zakupionej u pozewnego pszenicy lub zapłatę peniądze.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.182, оп.1, д.18