W sprawie powództwa Jetti Gründlinger i Dory Mo...

CAHJP Code: 
HM3/1112.18
Collection name: 
Sąd grodzki w Obiertynie
Original name: 

W sprawie powództwa Jetti Gründlinger i Dory Mosberg (dzierżawczyni folwarku w Czortowcu) przeciw Michałowi Franczukowi (rolnik w Czortowcu) o niepłacenia pieniądze za wynajęcie pastwiska.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.182, оп.1, д.2