Powództwo Dawida Wieselberga z Kołomyji przeciw...

CAHJP Code: 
HM3/1104.18; HM3/1104.22
Original name: 

Powództwo Dawida Wieselberga z Kołomyji przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.30