Powództwa różnych kredytorów przeciwko Bernardo...

CAHJP Code: 
HM3/1104.17
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwa różnych kredytorów przeciwko Bernardowi Baranowi, właściciela dóbr Czortowiec w sprawie spłacenia zadłużeń pieniężnych.Wykazy kredytorów.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.25