W sprawie opodatkowania właściciela warsztatatu...

CAHJP Code: 
HM3/1102.06
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania właściciela warsztatatu po wyrobie czapek Izaaka Flückera w Tyśmienice.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
39
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.753