Korespondencja z Starostwem w Kolbuszowej, doty...

CAHJP Code: 
HM3/1087.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Kolbuszowej, dotycząca rozpatrzenia protestów Majera Orgła i innych przeciw przeprowadzonym wyborom do Rady miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej. Zawierają zażalenie rabinów z Grzybowa, Jasła, Frysztaka i Biecza przeciw zwolniena z posady rabina C. Teitelbauma po wyborach do zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kolbuszowej.

Date of item:

from: 
1911
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15415