Korespondencja z Starostwem w Podhajcach, w spr...

CAHJP Code: 
HM3/1086.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Podhajcach, w sprawie rozpatrzenia protestów B. Kermischa i M. Ettingera z towarzystwem przeciw przeprowadzonym wyborom Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Złotnikach.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15399