Korespondencja z Starostwem w Pilznie, dotycząc...

CAHJP Code: 
HM3/1085.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Pilznie, dotycząca prowadzenia wyborów do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Brzostku.Zawierają protest Kalmana Strocha z towarzyszami przeciw wyników wyborczych do Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15386