Korespondencja z Starostwem w Sanoku, dotyczącą...

CAHJP Code: 
HM3/1085.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Sanoku, dotyczącą przeprowadzenia wyborów członków Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Bukowsko.Zawierają zażalenie ludności żydowskiej na nowoobrany skład zboru izraelickiego, i przyznaczenie dyrektora zakładu kredytowego L. Kornreicha na staniwisko komisarza rząndowego w Gminie Żydowskiej Bukowsko.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
17
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15383