Korespondencja z Starostwem w Bochni w sprawie ...

CAHJP Code: 
HM3/1085.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Bochni w sprawie rozwiązania nowoobranej Rady miejścowej izraelickiej Gminy wyznaniowej i odmowienia przez Starostwo w zatwierdzeniu tymczasowego Zarządu gminnego.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
58
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15378