Memorjal w sprawie pogronów, dokonanych przez a...

CAHJP Code: 
HM3/1083.09
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Memorjal w sprawie pogronów, dokonanych przez armie ukrainskie na ludności żydowskiej w miastach Galicji: Tyśmieniczany, Tyśmiemica, Bołszowce, Halicz, Marjampol, Jezupol i Stanisławów, złożony przez Żydowskij komitet ratunkowy w Stanislawowie, z dołaczeniem nazwisk zabitych i ciężko rannych.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
52
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.25