Sprawozdanie Komitetu opieki nad chalucami i em...

CAHJP Code: 
HM3/1082.01
Collection name: 
`TOZ`. Tow. ochrony zdrowia ludności żyd. w Polsce. Odział we Lwówie
Original name: 

Sprawozdanie Komitetu opieki nad chalucami i emigrantami palestyńskimi "Ezra" we Lwowie (1929), z wykazem stałych grup chalucowych w kibucach, znajdujących w miastach: Bielsko, Broszniów, Nadwórna, Skole, Turka.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.503, оп.1, д.115