Sprawozdanie z rewizji Spółdzielni Związek kred...

CAHJP Code: 
HM3/1075.13
Collection name: 
Związek spółdzielni żydowskich w Polsce. Przedstawicielstwo we Lwowie
Original name: 

Sprawozdanie z rewizji Spółdzielni Związek kredytowy kupców i rzemieślników w Skale Podolskiej, przeprowadzony przez rewidenta Ekspozytury w Małopolsce (Lwów) Związku żydowskich spółdzielni w Polsce. Zawierają nazwiska członków Zarządu, Rady nadzorczej i wiadomości o strukturze zawodowej członków Spółdzielni w Skale Podolskiej.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.478, оп.1, д.45