Statut Związku kredytowego w Rawie Ruskiej Zwią...

CAHJP Code: 
HM3/1075.07
Collection name: 
Związek spółdzielni żydowskich w Polsce. Przedstawicielstwo we Lwowie
Original name: 

Statut Związku kredytowego w Rawie Ruskiej Związku rewizyjnego Żydowskich towarzystw spółdzielzcych.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.478, оп.1, д.38