איבערשרייבן פון פארבאנד פון יידישע קאפעראטיוו...

CAHJP Code: 
HM3/1074.11
Collection name: 
Związek spółdzielni żydowskich w Polsce. Przedstawicielstwo we Lwowie
Original name: 

איבערשרייבן פון פארבאנד פון יידישע קאפעראטיוון און זיין אפטייל פאר קליין פוילן אין לעמבערג מיט יידישע קהילה אין קודרינצע, מיט אפטיילונגען פון "התחדות" אין באלעכאוו און קאראליאווקע, און מיט די פארבאנד-מיטגלידער פון שטעט אין גאליציע וועגן שטיצע און הלואות.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.478, оп.1, д.10