Korespondencja między Towarzystwem plantacji po...

CAHJP Code: 
HM3/946.06
Collection name: 
Towarzystwo płantatorów w Palestynie `Hanotea`. Biuro we Lwowie
Original name: 

Korespondencja między Towarzystwem plantacji pomarańczowych w Palestynie "Hanotea" we Lwowie z bankiem Angelsko-Palestyńskim w Tel-Awiwie w sprawie opłacania przez Żydów z Glinian, Lwowa i Tarnopola kupna parceli dla plantacji pardesowych w Eretz Israel.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.500, оп.1, д.4