W sprawie wydrukowania w czasopismie żydowskim ...

CAHJP Code: 
HM3/936.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie wydrukowania w czasopismie żydowskim "Wiener Israelit" artykułu "Nash den Wahlen" o postępowaniu władz przy wyborach w Galicji do Rady Państwa, magącego wzbudzic nienawiśc ku władzom i organom rządowym. W sprawie: - Odbitek czasopisma "Wiener Israelit" (Wien, 1.08.1879);- Zażalenia na wyniki wyborcze z miast Brody, Kamionka, Weliczka, Złoczów;- Protokoł rozpatrzenia sprawy wzglednie zażaleń, dotyczących wyborów w Nowym Sączu.

Date of item:

from: 
1879
Size: 
56
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.564,