כרזת התיאטרון היהודי בלמברג המזמינה את הציבור...

CAHJP Code: 
PL 451
Original name: 

כרזת התיאטרון היהודי בלמברג המזמינה את הציבור להצגת המחזה"Herodes der Groβe" מאתJehuda L. Landau

English name: 
A Announcement of the Jewish Theater in Lviv (Lemberg)

Date of item:

from: 
July 1890
Language: 
Country: