W sprawie zabicia i zranenia przez żandarmów Ży...

CAHJP Code: 
HM3/893.08
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

W sprawie zabicia i zranenia przez żandarmów Żydów w Skole podczas rozruchów wyborczych. Z dodatkiem fragmentów z dzienników: "Дъло" (№№40-42, 1879), "Neue Freie Presse" (9.03.1879), "Przegląd" (№55, 1879), z opisem wyżej wymienionych wydarzeń.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
98
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.575
Site collections: