Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Bołszow...

CAHJP Code: 
HM2/8667.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot stowarzyszeń żydowskich w Bołszowcach, Bursztynie, Knihiniczach i Rohatynie.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
103
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1105